Co to je KPZ

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém založený na vzájemném vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody.

Podrobné info https://kpzinfo.cz/co-je-kpz/

Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu.

Partnerství

KPZ je založeno na partnerství, které je často formálně stvrzeno smlouvou mezi podílníky a producenty. Toto partnerství ze spojeno se závazkem po určitou dobu dodávat a odebírat produkty – obvykle od několika měsíců až po několik let.

Lokálnost

Systémy KPZ souvisí se snahou podporovat princip lokálních ekonomik. Komunita spotřebitelů, která je podporuje, by měla být z blízkého okolí.

Solidarita

KPZ jsou založeny na vzájemné podpoře producentů a podílníků (spotřebitelů). To znamená především: sdílení jak rizik, tak přínosů produkce potravin, která je přizpůsobena rytmům přírody a sezony a respektuje životní prostředí, přírodní a kulturní dědictví a zdraví lidí; platbu spravedlivé ceny předem – ta zajišťuje drobným rodinným hospodářstvím finanční stabilitu, možnost ustát konkurenci a žít důstojným způsobem.

Propojení producentů a spotřebitelů

Je založeno na přímém osobním kontaktu a důvěře bez prostředníků, hierarchie a podřízenosti.

Členství v komunitou podporovaném zemědělství vychází ze snahy spotřebitelů mít možnost v budoucnu ovlivňovat nabídku potravin – je rozhodnutím získat zpět ztracenou potravinovou suverenitu. Vychází také ze snahy sedláků převzít odpovědnost za vlastní budoucnost a vymanit se ze závislosti na dotacích či globalizovaném trhu. To jim KPZ umožňuje právě skrze vytvoření a udržování společenství spotřebitelů kolem svého statku, které je založeno na vzájemné důvěře.

Zapojení se do systému komunitou podporovaného zemědělství přináší navíc jak zemědělcům tak spotřebitelům radost.

Navíc v případě KPZ Klecany se jedná čistě o bioprodukci a nejen to, náš farmář – Svobodný Statek na soutoku pěstuje biodynamicky, více o tomto způsobu hospodaření zde: http://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi/nase-hospodarstvi nebo zde: http://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi/dokumenty

Pravidla zemědělství podporovaného místní komunitou

  • systém funguje obvykle od července/června do listopadu až ledna
  • každý týden/14 dní výdej předplacené zeleniny a ovoce – na domluveném místě a v dohodnutém čase
  • možnost předplatit zásilky s týdenní či 14ti denní frekvencí
  • obsah zásilek nelze ovlivnit, odvíjí se od rámcové dohody se sedlákem na začátku sezóny
  • zásilku není možné odmítnout, je vždy nutné zajistit její vyzvednutí; při nevyzvednutí zásilka propadá vydávajícímu.
  • při extrémních podmínkách (např. kritické sucho, záplavy, atd.) členové souhlasí se snížením či úplným nedodáním zásilek bez nároku na vrácení peněz – podpora sedláka.
  • v současnosti je možné zapojení se v Praze; v Ústí nad Labem a regionu je ve fázi vzniku