Letní sezóna 2022

Jsme rádi, že letos v Klecanech započneme naší 8 letní sezónu s víceméně pevnou členskou základnou.
Hlavní informace k nadcházející sezóně se nacházejí zde  další  informace v kapitolách KPZ sekce.

Sezóna začíná ve 19. kalendářním týdnu v pondělí 9. 5 a trvá do začátku listopadu (1. listopadu). To je celkem 26 týdnů. Frekvenci odběru v hlavní sezóně je možné si zvolit buď každý týden nebo jednou za čtrnáct dní.

Pro 14denní odběratele to znamená 13 závozů.

Cena a platba

Věříme, že si každý člověk zaslouží přístup k naší zelenině nezávisle na svém finančním příjmu. Zároveň nechceme snižovat hodnotu naší práce, ať už té pěstitelské, tak i té naší neziskové. Po dobré zkušenosti z předchozích sezón chceme pokračovat ve 3 cenových variantách (defacto 6 podle frekvence závozu). Při platbě sezóny si sami určíte, která varianta nejvíce odpovídá vašemu příjmu a zázemí.

frekvence 1x týdně 1x za 14 dní
snížená cena 10 000 Kč 5 500 Kč
standardní cena 13 000 Kč 7 500 Kč
podpůrná cena 16 000 Kč 9 000 Kč

Finální počet letních podílů je nutné nahlásit do 25. 3. 2022.